Trygga barn vågar tänka fritt och dra egna slutsatser.

Trygga barn vågar tänka fritt och dra egna slutsatser.

Grunden för en positiv utveckling är en skolmiljö som stimulerar och uppmuntrar lärandet. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa ett klimat där alla våra barn och ungdomar känner trygghet, respekt och gemenskap. Då kan vi bidra till att stärka barnens och ungdomarnas självkänsla och vilja att lära, utvecklas och ta ansvar – under deras tid på Fridaskolan, men också under resten av livet.

Läs mer om Fridaskolan

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Fridaskolan finns
på sex olika orter.

Aktuella frågor

Bildning för framtiden

Inriktningen vid Frida är att, förutom goda traditionella kunskaper, ge barn och ungdomar redskap för att hantera framtiden. En framtid som vi hyser hopp om. En framtid som vi inte helt kan förutspå, eftersom världen förändras. För att de barn som börjar i våra förskolor och skolor idag ska få möjlighet att leva i och påverka ett framtida samhälle, krävs att vi inom skolan ger dem rätt förutsättningar. En sådan förutsättning är bildning. Bildning handlar om att växa som människa, att utvecklas till en självständig och reflekterande, demokratiskt sinnad individ, en tågluffare.

Världen behöver fler medborgare som vill göra en positiv skillnad. Vi som arbetar inom skola har därför världens viktigaste uppdrag, där långsiktighet, stabila värden och förändringsförmåga är några av framgångsfaktorerna.

För varje barn och ungdom som lämnar oss med goda värderingar, goda kunskaper om sig själv och sin egen utveckling, gott självförtroende samt en vilja att göra en positiv skillnad ökar sannolikheten att världen förändras till det bättre.

Världen behöver fler tågluffare Malin Stjernman, vd Frida Utbildning
0%
AV VÅRA ELEVER GÅR UR HÖGSTADIET
MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET.
SAMMA SIFFRA FÖR RIKET I ÖVRIGT ÄR 87 %
Undrar du något?

Har du frågor och funderingar om något som rör Fridaskolan och vår verksamhet? Då är du alltid välkommen att besöka oss eller höra av dig via telefon eller e-post.

Trygg nyfiken