kontakta skola

Besöks- och postadress

Besöks- och postadress

Idrottsvägen 26
461 40 Trollhättan
Telefon

Telefon

Gäller din fråga ansökan, antagning och kö, vänligen kontakta skoladministratören.

Tänk på att välja den skola du vill kontakta i fältet "Kontaktuppgifter till ..." ovan.

Växel: 0520-47 08 00

Lilla fritids: 0520-470 811
Mellanfritids: 0709-98 53 26
Stora fritids: 0520-470 812

Förskolan Tåget: 0723-87 51 06
Förskolan Vagnen: 0723-87 51 02

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skoladministratör Trollhättan
Maria Andersson
0520-47 08 00
Rektor Trollhättan
Anna Ågren
0704 – 50 85 86
Biträdande rektor Trollhättan
Christian Wennberg
0704 – 50 85 65
Förskolechef Trollhättan
Ulrica Sjunnesson
0704 – 50 85 76
Besöks- och postadress

Besöks- och postadress

Repslagarvägen 14
462 32 Vänersborg
Telefon

Telefon

Tänk på att välja den skola du vill kontakta i fältet "Kontaktuppgifter till ..." ovan.

Gäller din fråga ansökan, antagning och kö, vänligen kontakta skoladministratören.

Växel: 0521 – 260 180
Fritids: 0521 – 260 193
Förskolan Södra Station: 0521 – 140 82
Förskolan Norra Station: 0521 – 140 83

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skoladministratör Vänersborg
Inga-Lena Broberg
0521 - 260 180
Rektor Vänersborg
Lena Lundgren
070 – 302 16 40
Biträdande rektor Vänersborg
Johan Arnell
072 – 158 00 03
Förskolechef Vänersborg
Hasse Loodus
0704 – 50 85 98
Besöks- och postadress

Besöks- och postadress

Regementsvägen 3
451 34 Uddevalla
Telefon

Telefon

Gäller din fråga ansökan, antagning och kö, vänligen kontakta skoladministratören.

Tänk på att välja den skola du vill kontakta i fältet "Kontaktuppgifter till ..." ovan.

Växel: 0522 – 945 00
Fritids: 0522 – 945 11
Förskolan: 0522 – 359 00

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skoladministratör Uddevalla
Natalie Trimming
0522 - 945 00
Rektor Uddevalla
Jerker Sagfors
070 – 049 33 15
Tf. Biträdande rektor Uddevalla
Marie Karlsson
0704 - 508563
Tf. Förskoleschef Uddevalla
Pia Benjaminsson
0739-829477
Besöks- och postadress

Besöks- och postadress

Kvarnbacken 2
435 42 Mölnlycke
Telefon

Telefon

Gäller din fråga ansökan, antagning och kö, vänligen kontakta skoladministratören.

Tänk på att välja den skola du vill kontakta i fältet "Kontaktuppgifter till ..." ovan.

Växel: 031 – 761 85 00

Förskolan
Södra station: 031- 761 85 03
Norra station: 031- 761 85 04

Förskoleklass och lilla fritids 0709 – 32 88 02
Stora fritids år 2: 031 – 761 85 07
Stora fritids år 3: 031 -761 85 05
Fritidsklubben: 0709 – 32 94 67

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skoladministratör Mölnlycke
Pia Gustafsson
031-761 85 00
Rektor Mölnlycke
Jessica Johansson
070 – 009 61 26
Förskolechef Mölnlycke
Jessica Bergqvist
072 – 158 00 02
Biträdande rektor Mölnlycke
Hanna Grapatin
0709 - 71 28 68
Besöks- och postadress

Besöks- och postadress

Grimboåsen 22A
417 49 Göteborg
Telefon

Telefon

Gäller din fråga ansökan, antagning och kö, vänligen kontakta skoladministratören.

Tänk på att välja den skola du vill kontakta i fältet "Kontaktuppgifter till ..." ovan.

Växel: 031 – 381 61 00
Lilla fritids: 031 – 381 61 01
Stora fritids: 031 – 381 61 02

Förskolan
Östra station: 031 - 381 61 03
Västra station: 070 – 712 36 43
Södra station: 031 – 381 61 04
Norra station: 031- 381 61 05

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skoladministratör Göteborg
Sofia Örni
031-381 61 00
Rektor Göteborg
Eva Hasselholm Loodus
0704 – 50 85 55
Biträdande rektor Göteborg
Martin Williamson
072 - 158 00 07
Förskolechef Göteborg
Linnéa Thorell
0733-450118

Huvudkontor

Besöks- och postadress

Besöks- och postadress

Regementsgatan 13, våning 3
Vänersborg

Fridaskolorna AB
Box 225
462 23 Vänersborg

Telefon

Telefon

0521-26 04 00

E-post

E-post

Ledning

Ledning

Tips! Välj vilket ärende det gäller så blir det lättare att få tag på rätt person.

Ulrica Sjunnesson

Ulrica Sjunnesson

Förskolechef Trollhättan Förskolechef Trollhättan
0704 – 50 85 76 0704 – 50 85 76

Pia Benjaminsson

Pia Benjaminsson

Tf. Förskoleschef Uddevalla Tf. Förskoleschef Uddevalla
0739-829477 0739-829477

Malin Johansson

Malin Johansson

Koncernchef och VD Koncernchef och VD

Tomas Borgvall

Tomas Borgvall

Utbildningschef Utbildningschef

Johan Larsson

Johan Larsson

Marknadschef Marknadschef

Kristoffer Karlsson

Kristoffer Karlsson

Ekonomistrateg Ekonomistrateg

Birgitta Arosenius

Birgitta Arosenius

Ekonomichef Ekonomichef

Håkan Johansson

Håkan Johansson

Styrelseordförande Styrelseordförande
0705 - 56 73 49 0705 - 56 73 49

Anita Brodén

Anita Brodén

Styrelseledamot Styrelseledamot

Mikael Alexandersson

Mikael Alexandersson

Styrelseledamot Styrelseledamot

Oscar Öquist

Oscar Öquist

Senior advisor Senior advisor
in

Bengt Johanson

Bengt Johanson

Senior advisor Senior advisor

Eva Hasselholm Loodus

Eva Hasselholm Loodus

Rektor Göteborg Rektor Göteborg
0704 – 50 85 55 0704 – 50 85 55

Martin Williamson

Martin Williamson

Biträdande rektor Göteborg Biträdande rektor Göteborg
072 - 158 00 07 072 - 158 00 07

Linnéa Thorell

Linnéa Thorell

Förskolechef Göteborg Förskolechef Göteborg
0733-450118 0733-450118

Jessica Johansson

Jessica Johansson

Rektor Mölnlycke Rektor Mölnlycke
070 – 009 61 26 070 – 009 61 26

Hanna Grapatin

Hanna Grapatin

Biträdande rektor Mölnlycke Biträdande rektor Mölnlycke
0709 - 71 28 68 0709 - 71 28 68
in

Jessica Bergqvist

Jessica Bergqvist

Förskolechef Mölnlycke Förskolechef Mölnlycke
072 – 158 00 02 072 – 158 00 02

Anna Ågren

Anna Ågren

Rektor Trollhättan Rektor Trollhättan
0704 – 50 85 86 0704 – 50 85 86

Christian Wennberg

Christian Wennberg

Biträdande rektor Trollhättan Biträdande rektor Trollhättan
0704 – 50 85 65 0704 – 50 85 65

Lena Lundgren

Lena Lundgren

Rektor Vänersborg Rektor Vänersborg
070 – 302 16 40 070 – 302 16 40

Johan Arnell

Johan Arnell

Biträdande rektor Vänersborg Biträdande rektor Vänersborg
072 – 158 00 03 072 – 158 00 03

Hasse Loodus

Hasse Loodus

Förskolechef Vänersborg Förskolechef Vänersborg
0704 – 50 85 98 0704 – 50 85 98

Jerker Sagfors

Jerker Sagfors

Rektor Uddevalla Rektor Uddevalla
070 – 049 33 15 070 – 049 33 15

Karin Norrbom

Karin Norrbom

Biträdande rektor Uddevalla Biträdande rektor Uddevalla
070 – 331 42 10 070 – 331 42 10

Marie Karlsson

Marie Karlsson

Tf. Biträdande rektor Uddevalla Tf. Biträdande rektor Uddevalla
0704 - 508563 0704 - 508563

Henrik Kamp

Henrik Kamp

Regionchef Trestad Regionchef Trestad

Heléne Johansson

Heléne Johansson

Regionchef Göteborg Regionchef Göteborg

de vanligaste frågorna

HUR GÖR JAG FÖR ATT STÄLLA MITT BARN I KÖ TILL FRIDASKOLORNA?

HUR GÖR JAG FÖR ATT STÄLLA MITT BARN I KÖ TILL FRIDASKOLORNA?

Svar: Under fliken ”Anmälan” hittar du en stegvis instruktion som enkelt guidar dig igenom processen. Du kan anmäla ditt barn både till förskola och grundskola, men tänk på att anmälan till förskolan inte innebär att du automatiskt är anmäld till grundskolan. På grund av att vi har långa köer till våra skolor så rekommenderar vi att du ställer ditt barn i kö så tidigt som möjligt.

KOSTAR DET NÅGOT ATT GÅ PÅ FRIDASKOLAN?

KOSTAR DET NÅGOT ATT GÅ PÅ FRIDASKOLAN?

Svar: Det är avgiftsfritt att gå på Fridaskolan. Utbildningen finansieras av den kommunala skolpengen. Man behöver inte betala något för datorn/i-Paden som används under sin tid hos oss, eller för maten.

PÅ VILKA ORTER FINNS FRIDASKOLAN?

PÅ VILKA ORTER FINNS FRIDASKOLAN?

Svar: Våra grundskolor finns i Göteborg (Norra Hisingen), Mölnlycke, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Vårt gymnasium ligger i Vänersborg.

HUR ÄR ARBETSSÄTTET PÅ FRIDA?

HUR ÄR ARBETSSÄTTET PÅ FRIDA?

Svar: På Fridaskolan har vi arbetat fram, och fortsätter ständigt att utveckla, en under­visning som gynnar upptäckarlusten, kreativiteten och förmågan att ta ansvar, men som också utvecklar elevens sociala färdigheter och vilja att vara en riktigt bra kompis.

HUR GÅR DET FÖR ELEVERNA EFTER ATT DE LÄMNAT FRIDASKOLAN?

HUR GÅR DET FÖR ELEVERNA EFTER ATT DE LÄMNAT FRIDASKOLAN?

Svar: Våra uppföljningar av elever som lämnat våra grundskolor visar på ett gott resultat. Generellt sett är eleverna mycket nöjda med hur de klarar av att ta ansvar för sitt lärande, sin förmåga till att samverka med andra, tron på sin egen förmåga och – sist men inte minst – sina kunskaper i stort.

VEM ÄGER FRIDASKOLAN?

VEM ÄGER FRIDASKOLAN?

Svar: Fridaskolorna ägs av ett moderbolag som heter Frida Utbildning. Endast den som är anställd inom Frida Utbildning har möjlighet att vara aktieägare i bolaget. Läs mer under avdelningen ”Om Frida Utbildning”.

SKER VINSTUTDELNING INOM FRIDA?

SKER VINSTUTDELNING INOM FRIDA?

Svar: Nej. Fridaskolorna AB strävar förstås efter att gå med vinst, vilket är nödvändigt eftersom vi är ett aktiebolag. Däremot ges ingen utdelning till aktieägarna. Vinsten går istället tillbaka till våra skolor och förskolor, och går bland annat till nya möbler, läromedel och IT-utrustning.

FÖLJER NI SKOLVERKETS LÄROPLAN?

FÖLJER NI SKOLVERKETS LÄROPLAN?

Svar: Vi får ibland frågor om hur vi säkrar kunskapsinlärningen på Fridaskolan och om vi har samma kunskapskrav som andra skolor. Och svaret på den frågan är naturligtvis ja. Vi har samma läroplan och samma kursplaner som alla andra skolor.

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss