Vi uppmuntrar våra elever
till att hitta sin egen väg i livet.

Vi uppmuntrar våra elever
till att hitta sin egen väg i livet.

Trygga barn vågar tänka fritt
och dra egna slutsatser.

Trygga barn vågar tänka fritt
och dra egna slutsatser.

Fridaskolan är den personliga skolan, där alla känner alla.

Fridaskolan är den personliga skolan, där alla känner alla.

Frågar du oss är leken ett
viktigt redskap för lärande.

Frågar du oss är leken ett
viktigt redskap för lärande.

Fridaskolan är en fristående skola med en tydlig utbildningsidé. Våra elevers skoltid ska leda till mer än ett omdöme i form av ett betyg. Vi vill ge våra elever en värdegrund som de har nytta av hela livet. När de lämnar Fridaskolan ska de inte bara ha goda kunskaper. De ska också ha tillit till sina egna förmågor, bibehållen nyfikenhet och förstå vad det innebär att aktivt medverka i och bidra till att utveckla ett demokratiskt samhälle.

förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Fridaskolan finns på fem orter.
Klicka för att läsa mer.

Idag finns Fridaskolan i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Mölnlycke och Göteborg. Verksamheten omfattar förskola, grundskola med förskoleklass och tillhörande fritids samt gymnasium. Skolorna har tillsammans drygt 3 500 barn och ungdomar.
Värdegrund & vision

Att investera i framtiden. Fridas vision ”Att utbilda tågluffare” handlar om just det. Genom vår verksamhet ger vi våra barn och ungdomar möjligheter att utveckla det som är nödvändigt för att kunna bidra till en bättre värld. Grundstenar för detta är bildning och goda kunskaper, omsorg om sina medmänniskor och miljön, nyfikenhet, kunnande, ansvarstagande och kreativitet.

Vår värdegrund har sin utgångspunkt i de statliga styrdokumenten, men vår miljö för lärande formas också av vår vision. Miljön ska stimulera problemlösningsförmåga, ansvarstagande, initiativkraft, samarbete och respekt för andra. En viktig faktor är att eleverna känner delaktighet, trygghet och stolthet. Det är det våra riktlinjer handlar om.

Varför ska du välja Fridaskolan

Det märks när barn och ungdomar trivs. Ett bevis på det är att våra elever når goda studieresultat. Vårt främsta mål att våra barn och ungdomar ska utvecklas till trygga individer som både kan ta ansvar för och styra sin egen utveckling och “resa”. Personalen skapar en välkomnande, öppen och inkluderande miljö, där eleverna känner tillit och får möjligheten att påverka. Genom vårt arbetssätt utvecklar eleverna goda kunskaper och samarbetsförmågor som de bär med sig resten av livet.

Miljö & hållbarhet

Att lämna fotspår som odlar, inte förstör. Långsiktighet och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, inte bara när det gäller hur vi som organisation tar ansvar för miljön, utan också i hur vi fostrar våra barn och ungdomar till att göra detsamma. I Fridaskolans ägardirektiv finns en tydlig riktlinje när det gäller miljötänkandet – två exempel på detta är att restaurangerna på våra skolor är Svanen-märkta och att vi investerat i den förnyelsebara energikällan vindkraft.

Våra restauranger

Energi till lärande och lek. Det är det maten i våra restauranger ska ge. Därför är den lagad med kärlek samt med omsorg och omtanke — både om barnen och om miljön. Vi satsar på att använda närproducerade, ekologiskt producerade och KRAV-märkta råvaror så långt vi bara kan. Fridaskolornas restauranger är sedan juni 2013 även licensierade med miljömärkningen Svanen. Det är vi först med i Norden. Gissa om vi är stolta?

25 år av framgång

Fridaskolan startade hösten 1993 i Vänersborg. Målet var att knyta beprövad erfarenhet och forskning till verksamheten och därigenom utveckla en god miljö för lärande. Fridaskolan skulle ha en allmän inriktning och följa läroplanen.

Grundarna till Fridaskolan ville utveckla elevnära arbetssätt och en variation i arbetsformer. Visionen var att skapa en skola som bars upp av en tydlig, gemensam värdegrund och idé samt en gemensam syn på kunskap och lärande. När möjligheten att starta fristående skolor öppnade sig, var det därför naturligt att ta chansen och förverkliga visionen.

Idag kan vi med glädje och stolthet blicka tillbaka på 25 års framgångsrik verksamhet. Våra skolor, förskolor och vårt gymnasium befolkas av fantastiska barn och ungdomar och av kompetenta, engagerade medarbetare. Det ger oss styrka och energi att fortsätta att blicka framåt och utvecklas.

Pedagogik som gynnar upptäckarlusten

På Fridaskolan har vi arbetat fram, och fortsätter ständigt att utveckla, en under­visning som gynnar upptäckarlusten, kreativiteten och förmågan att ta ansvar, men som också utvecklar elevens sociala färdigheter och vilja att vara en riktigt bra kompis.

Vår strävan är att skapa en skola som påminner om världen utanför. Skolan ska spegla samhället och därför använder vi oss av olika arbetssätt och inlärningssituationer. Om man till exempel ska lära sig något om blommor är vi övertygade om att det är mer lärorikt att gå ut i naturen, där man kan känna och lukta på dem, än att enbart läsa om dem i en bok.

Vi samordnar ofta undervisningen i ämnesövergripande projekt för att eleverna ska få möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet – precis som det ser ut i verkligheten. Dessutom visar forskning att detta är ett mycket effektivt sätt att lära sig på. Vi uppmuntrar också egna initiativ och strävar alltid efter att skapa situationer som stimulerar våra elevers naturliga nyfikenhet, kreativitet och lust att pröva och lära.

Inblicken berättar vår historia

Under 20 år har vår tidning “Inblicken” berättat om verksamheten på våra skolor och om aktuell forskning som vi inspirerats av – den handlar alltså om vad vi gör och hur vi tänker, kan man säga. Det är elever, personal och ledning som berättar historierna i tidningen och “Inblicken” är ett sätt för oss sprida goda exempel, både internt och externt.

I vanliga fall kommer “Inblicken” ut med ett nummer per termin, och det finns även en personalutgåva med material som används för kompetensutveckling. I det lilla arkiv som finns nedan, bjuder vi såklart på båda typer av nummer – de goda exemplen är viktiga att dela med sig av, tänker vi. Trevlig läsning!

Inblicken 1/19, Tema: Kunskapsområde

Inblicken 2/18, Tema: Relation

Inblicken: Systemteori (personalutgåva)

Inblicken 1/18, Tema: Elevkraft

Inblicken 2/17, Tema: Stolt

 

 

Om organisationen

Frida Utbildning AB – Fridaskolornas moderbolag – har som vision att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Kvalitet i det vi gör är långt viktigare än kvantitet. Vår första skola öppnade 1993 och sedan dess har vi vuxit organiskt – det vill säga av egen kraft. Vår idé om att bygga en stabil grund för, och investera i, en långsiktigt hållbar och god miljö för lärande uttrycks tydligt i vårt ägardirektiv. Där står det bland annat att ingen vinstutdelning till aktieägare ska ske. Allt överskott i verksamheten återinvesteras till förmån för våra barn och ungdomar.

En stabil organisation

Frida Utbildning är ett aktiebolag, där huvudägarna utgörs av två familjer som grundade Frida samt av anställda inom koncernen. Under Frida Utbildning ryms två dotterbolag: Fridaskolorna AB och Didaktikcentrum AB. Inom Fridaskolorna driver vi idag 5 grundskolor med tillhörande förskolor och fritidshem, samt ett gymnasium. Didaktikcentrum har fokus på systematisk skolutveckling, såväl internt som externt, och hyser vår forsknings- och utvecklingsavdelning.

Frida Utbildning AB – Fridaskolornas moderbolag – har som vision att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Kvalitet i det vi gör är långt viktigare än kvantitet. Vår första skola öppnade 1993 och sedan dess har vi vuxit organiskt – det vill säga av egen kraft. Vår idé om att bygga en stabil grund för, och investera i, en långsiktigt hållbar och god miljö för lärande uttrycks tydligt i vårt ägardirektiv. Där står det bland annat att ingen vinstutdelning till aktieägare ska ske. Allt överskott i verksamheten återinvesteras till förmån för våra barn och ungdomar.

En stabil organisation

Frida Utbildning är ett aktiebolag, där huvudägarna utgörs av två familjer som grundade Frida samt av anställda inom koncernen. Under Frida Utbildning ryms två dotterbolag: Fridaskolorna AB och Didaktikcentrum AB. Inom Fridaskolorna driver vi idag 5 grundskolor med tillhörande förskolor och fritidshem, samt ett gymnasium. Didaktikcentrum har fokus på systematisk skolutveckling, såväl internt som externt, och hyser vår forsknings- och utvecklingsavdelning.

De vanligaste frågorna om fridaskolan

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till Fridaskolorna?

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till Fridaskolorna?

Svar: Under fliken ”Anmälan” hittar du en stegvis instruktion som enkelt guidar dig igenom processen. Du kan anmäla ditt barn både till förskola och grundskola, men tänk på att anmälan till förskolan inte innebär att du automatiskt är anmäld till grundskolan. På grund av att vi har långa köer till våra skolor så rekommenderar vi att du ställer ditt barn i kö så tidigt som möjligt.

Hur går det för eleverna efter att de lämnat Fridaskolan?

Hur går det för eleverna efter att de lämnat Fridaskolan?

Svar: Våra uppföljningar av elever som lämnat våra grundskolor visar på ett gott resultat. Generellt sett är eleverna mycket nöjda med hur de klarar av att ta ansvar för sitt lärande, sin förmåga till att samverka med andra, tron på sin egen förmåga och – sist men inte minst – sina kunskaper i stort.

Kostar det något att gå på Fridaskolan?

Kostar det något att gå på Fridaskolan?

Svar: Det är avgiftsfritt att gå på Fridaskolan. Utbildningen finansieras av den kommunala skolpengen. Man behöver inte betala något för datorn/i-Paden som används under sin tid hos oss, eller för maten.

Vem äger Fridaskolan?

Vem äger Fridaskolan?

Svar: Fridaskolorna ägs av ett moderbolag som heter Frida Utbildning. Endast den som är anställd inom Frida Utbildning har möjlighet att vara aktieägare i bolaget. Läs mer under ”Om Frida Utbildning”.

På vilka orter finns Fridaskolan?

På vilka orter finns Fridaskolan?

Svar: Våra grundskolor finns i Göteborg (Norra Hisingen), Mölnlycke, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Vårt gymnasium ligger i Vänersborg.

Sker vinstutdelning inom Frida?

Sker vinstutdelning inom Frida?

Svar: Nej. Fridaskolorna AB strävar förstås efter att gå med vinst, vilket är nödvändigt eftersom vi är ett aktiebolag. Däremot ges ingen utdelning till aktieägarna. Vinsten går istället tillbaka till våra skolor och förskolor, och går bland annat till nya möbler, läromedel och IT-utrustning.

Hur är arbetssättet på Frida?

Hur är arbetssättet på Frida?

Svar: På Fridaskolan har vi arbetat fram, och fortsätter ständigt att utveckla, en under­visning som gynnar upptäckarlusten, kreativiteten och förmågan att ta ansvar, men som också utvecklar elevens sociala färdigheter. För att möta varje elevs utvecklingsbehov och ge dem möjligheter att känna delaktighet och inflytande i sin kunskapsresa använder vi en mångfald av arbetsmetoder. Vi är noggranna med att tillämpa en bedömningskultur där barnen får förståelse för vad de kan, vad de ska kunna enligt styrdokumenten och hur de kan ta sig dit.

FÖLJER NI SKOLVERKETS LÄROPLAN?

FÖLJER NI SKOLVERKETS LÄROPLAN?

Svar: Vi får ibland frågor om hur vi säkrar kunskapsinlärningen på Fridaskolan och om vi har samma kunskapskrav som andra skolor. Och svaret på den frågan är naturligtvis ja. Vi har samma läroplan och samma kursplaner som alla andra skolor.

Vilka rutiner finns för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen?

Vilka rutiner finns för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen?

Svar: Så här ser Fridaskolans rutiner ut:
Den som vill framföra klagomål mot utbildningen ska vända sig till skolans rektor. Rektor informerar Fridaskolornas styrelse om ärendet.
Rektor ansvarar för att en utredning görs om det som klagomålet avser, samt att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister.
Rektor ansvarar för att ärendet dokumenteras, för att återkoppling sker till den som lämnat klagomålet och för att Fridaskolornas styrelse informeras.
Om den som framfört klagomålet inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan ärendet föras vidare till Fridaskolans styrelse som då tar över ansvaret för utredning, åtgärder och uppföljning. Detta kan ske muntligt eller skriftligt genom en kontakt med rektor som i enlighet med rutinerna tar ärendet vidare.

Hur ser läsårstiderna för 2019-2020 ut?

Hur ser läsårstiderna för 2019-2020 ut?

Svar: Läsåret som helhet: 29/8-19/12 (höstterminen), 8/1-9/6 (vårterminen). Stängningsdagar för fritids och förskola är 16/8 och 16/9 (höstterminen) respektive 27/3 och 11/6 (vårterminen).

Mer lokal och utförligare information har alla vårdnadshavare tillgång till via vårt intranät V-klass. Dyker det upp frågor? Varmt välkommen att kontakta respektive skola – telefonnummer och mejladresser hittar du via knappen alldeles nedanför.

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss