Göteborg Kallebäck

Att förbereda eleverna för den verklighet de kommer att möta efter sin grundskoletid. Att göra dem delaktiga i sin kunskapsresa. Det är vårt uppdrag i en skola som utbildar tågluffare. Vi lägger stort fokus på att skapa en mångfald av undervisningsmetoder, så att varje elev får utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Miljön på skolan utformas för att inbjuda till självständighet, tilltro till den egna förmågan och att få växa i inflytande och ansvar. Glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat mellan pedagoger och elever är honnörsord.

Frida Kallebäck kommer att starta hösten 2023, med både förskola och grundskola. Första året sträcker sig grundskolan från förskoleklass till årskurs 7, för att sedan växa en årskurs om året och bli en komplett F-9-skola.

Under tiden fram till start kommer vi att på olika sätt bjuda in till träffar och möten av olika slag, så håll utkik här eller på Frida Kallebäcks Facebooksida som löpande uppdateras med information. Redan nu finns möjlighet att anmäla intresse för att börja hos oss!

Jag uppskattar verkligen att ni är så engagerade, då känns det lättare att gå till jobbet! Förälder med barn i förskolan och 1:an.