Göteborg

Att förbereda eleverna för den verklighet de kommer att möta efter sin grundskoletid. Att göra dem delaktiga i sin kunskapsresa. Det är vårt uppdrag i en skola som utbildar tågluffare. Vi lägger stort fokus på att skapa en mångfald av undervisningsmetoder, så att varje elev får utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Miljön på skolan är utformad för att inbjuda till självständighet, tilltro till den egna förmågan och till inflytande och ansvar. Glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat mellan pedagoger och elever är honnörsord.

På Frida känner man att de vuxna bryr sig om oss på alla sätt och verkligen vill att man lyckas. Elev i årskurs 9

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

En kreativ och trygg miljö för våra barn

Att skapa och erbjuda en kreativ miljö där varje barn får utvecklas till självständiga och trygga individer är vårt fokus. Förskolan ligger i nära anslutning till skolan. Lokalerna är ljusa, öppna och anpassade till barns behov av lek, gemenskap och lugna utrymmen. Mitt i förskolan finns det plats för större samlingar och samskapande aktiviteter. Gården inbjuder till lek och rekreation.

 

Nära samarbete mellan avdelningarna

Förskolans avdelningar samarbetar nära med varandra. Undervisning sker i mindre grupper och utgår från förskolans läroplan och Fridaskolans vision om att utbilda tågluffare. Många aktiviteter sker i utemiljö – på vår gård och i det närliggande området. För att underlätta inskolningen till förskoleklassen sker ett nära samarbete med skolan för de äldsta barnen.

En härligt inspirerande lärmiljö

Fridaskolan i Göteborg är byggd med utgångspunkt från Fridaskolans tankar kring hur man bäst bedriver undervisning. Du möts av vackra, ljusa lokaler som bildar en god och inspirerande lärandemiljö. Öppenheten i lokalerna underlättar samarbete mellan årskurserna, vilket skapar en trygg miljö för eleverna. Naturen runt skolan skapar goda möjligheter för undervisning och lek.

 

Föräldrar är våra viktigaste samarbetspartners

Ett nära samarbete med vårdnadshavare är viktigt för oss – och för elevernas utveckling. Vi bjuder regelbundet in till olika sammankomster, till exempel redovisningskvällar, föräldramöten och olika former av trivselaktiviteter.

En mix av planerade aktiviteter och fri lek

Att ge eleverna en fritid som är meningsfull, lärorik, varierad och lekfull är vårt fokus. Varje avdelning på fritids har en egen hemvist, en kreativ miljö där olika typer av aktiviteter erbjuds. Variation för att möta alla barns behov är ett av våra fokus när vi utformar vår fritidsverksamhet.

 

Vi ger eleverna möjlighet att påverka

Pedagogerna för ständigt dialoger med eleverna, för att de ska bli delaktiga i och få inflytande över planeringen av verksamheten. Vi ger oss gärna ut på utflykter och upptäcktsresor i närområdet.

De vanligaste frågorna

Hur söker man till Fridaskolan?

Hur söker man till Fridaskolan?

Svar: Klicka på menylistan uppe i det högra hörnet och därefter på ”Anmälan”. När du sökt till skolan hamnar du automatiskt i kö till respektive årskurs.

När startar man på Fridaskolan?

När startar man på Fridaskolan?

Svar: För närvarande har vi intagning i förskoleklass och i årskurs 7. I övriga klasser sker intagning först om någon elev slutar. Då tar vi in elever från den kö som gäller för den aktuella årskursen.

Hur går fördelningen av platser till?

Hur går fördelningen av platser till?

Svar: I vårt kösystem tillämpar vi principerna ködatum och syskonförtur.

När vet man om man får plats kommande läsår?

När vet man om man får plats kommande läsår?

Svar: Vi skickar ut en inbjudan om det första informationsmötet före höstterminens slut, året innan barnet ska börja hos oss. Till detta möte bjuds elever och föräldrar som fått plats hos oss in.

Är Fridaskolan en ”vanlig skola”?

Är Fridaskolan en ”vanlig skola”?

Svar: Vi arbetar utifrån den läroplan som styr alla skolor i Sverige och har ingen särskild pedagogisk inriktning. För oss är det viktigt att ta del av aktuell och relevant forskning kring undervisning och lärande. Därför kompetensutvecklar vi också kontinuerligt våra pedagoger.

Vilka får plats på Fritids?

Vilka får plats på Fritids?

Svar: Alla som får en plats på skolan får också en plats på fritids, om föräldrarna studerar eller yrkesarbetar. Våra öppettider är kl. 06-18.

Är lärarna på Fridaskolan behöriga?

Är lärarna på Fridaskolan behöriga?

Svar: Vi strävar hela tiden efter att ha behöriga lärare i vår verksamhet. I dagsläget är merparten av lärarna behöriga i de ämnen de undervisar i.

Hur ser läsårstiderna ut?

Hur ser läsårstiderna ut?

Svar: HÖSTTERMINEN 2018
20/8—20/12
Höstlov vecka 44

VÅRTERMINEN 2019
8/1-12/6
Sportlov vecka 7, påsklov vecka 16
Utöver röda dagar, lovdagar 31/5 samt 7/6

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Svar: När du ställer ditt barn i kö till Fridaskolan får du information om hur vi inom Frida enligt GDPR hanterar personuppgifter. Vid frågor, vänligen kontakta Fridaskolornas dataskyddsombud:

Lars-Göran Johansson
‭070-450 85 60
lg@fridaskolan.se

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss