Helsingborg

Välkomna till Fridaskolan, en ny skola för Helsingborg men med drygt 25 års beprövad erfarenhet när det kommer till lärande. Hos oss står både barnens hjärta och hjärna i fokus och vi jobbar hårt för att alla barn ska få möjligheter att utvecklas efter sin förmåga. Utmaningar på rätt nivå är viktigt, och dessutom arbetar vi medvetet med att skapa en trygg social miljö där elever känner sig sedda och involverade. Vi vill, kort sagt, att grundskolan ska vara en plats där barn får växa.

Från och med hösten 2021 tar vi emot elever från förskoleklass upp till årskurs 7 (för att inom ett par år vara en komplett F-9-skola). Vår skola ligger i f.d. Norrehedsskolans lokaler i Miatorp, och lokalerna genomgår just nu en omfattande renovering för att skapa en fräsch och modern lärandemiljö där barn och ungdomar står i centrum. Fridaskolorna är kända för sin vällagade mat och våra skolrestauranger var först i Sverige med att bli Svanenmärkta – och maten är högt uppskattad av både elever och personal. Så god och vällagad mat, ett gott socialt klimat och en inspirerande lärandemiljö är viktiga delar i en bra skoldag – på en skola där man utvecklas och växer. Det går fint att anmäla intresse för att börja hos oss under hela våren!

PS! I vanliga fall inför starten av en ny skola hade vi förstås sett fram emot att få träffa nyfikna barn, ungdomar och vuxna på Öppet Hus. Tyvärr har ju inte det varit möjligt under hösten och utsikterna nu i vår är försiktigt optimistiska – i bästa fall. Men vi gör såklart vad vi kan utifrån rådande läge: På Facebook och Instagram kan man följa resan fram till skolstarten i augusti (och vidare efter det, förstås). På Facebook finns även en inspelning av ett digitalt Öppet Hus från slutet av 2020, och det fylls kontinuerligt på med information och uppdateringar. Och som alltid: Hör jättegärna av er med frågor och funderingar!

Fridaskolan är en trygg skola där de vuxna verkligen bryr sig. Elev på Fridaskolan i Vänersborg

Förskola

Start för förskolan är planerad till 2023.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Förskola

Start för förskolan är planerad till 2023.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Hos oss är alla barn allas barn

På Fridaskolan är vi extra stolta över vårt sociala klimat och över att begrepp som “alla barn är allas barn” och “skolan är en arbetsplats för alla” i allra högsta grad är levande. Alla elever får möjlighet att jobba ämnesövergripande, för att de ska förstå hur saker och ting hänger samman – allt utifrån idén om att utbilda ansvarstagande och modiga tågluffare.

Att lära sig i olika miljöer är viktigt

Att våra barn och ungdomar får möjlighet att lära sig i olika miljöer som samskapar och utmanar är centralt för oss. Därför åker vi gärna på läger, studiebesök och studieresor av olika slag. För att våra elever ska bli delaktiga i de olika demokratiska processer som råder på en skola har vi ett aktivt elevråd, elevskyddsombudsmöten samt matråd på våra skolor.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?

Svar: Under fliken ”Ställ ditt barn i kö” hittar du en stegvis instruktion som enkelt guidar dig igenom processen. Du kan anmäla ditt barn både till förskola och grundskola, men tänk på att anmälan till förskolan inte innebär att du automatiskt är anmäld till grundskolan.

Med början vid årsskiftet 2020/2021 kan man endast ställa sitt barn i kö till Fridas grundskolor (inkl. förskoleklass, “nollan”) från och med den 1:e februari det år barnet fyller 1 år. Det här är en justering som innebär att alla, oavsett när på året man föds, har lika stor chans att få erbjudande om en plats hos oss. Föräldrar till barn som föds 2021 kan med andra ord ställa sitt barn i kö från och med den 1:e februari 2022 och så vidare. I övrigt är allt som vanligt – syskonförtur gäller.

På vilka orter finns Fridaskolan?

På vilka orter finns Fridaskolan?

Svar: Våra grundskolor finns i Göteborg (Norra Hisingen), Mölnlycke, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg – och snart i Helsingborg. Våra gymnasieskolor ligger i Vänersborg och Mölnlycke.

Hur går det för eleverna efter att de lämnat Fridaskolan?

Hur går det för eleverna efter att de lämnat Fridaskolan?

Svar: Våra uppföljningar av elever som lämnat våra grundskolor visar på ett gott resultat. Generellt sett är eleverna mycket nöjda med hur de klarar av att ta ansvar för sitt lärande, sin förmåga till att samverka med andra, tron på sin egen förmåga och – sist men inte minst – sina kunskaper i stort.

Sker vinstutdelning inom Frida?

Sker vinstutdelning inom Frida?

Svar: Nej. Fridaskolorna AB strävar förstås efter att gå med vinst, vilket är nödvändigt eftersom vi är ett aktiebolag. Däremot ges ingen utdelning till aktieägarna. Eventuell vinst går istället tillbaka till våra skolor och förskolor, och går bland annat till nya möbler, läromedel och IT-utrustning.

Kostar det något att gå på Fridaskolan?

Kostar det något att gå på Fridaskolan?

Svar: Det är avgiftsfritt att gå på Fridaskolan. Utbildningen finansieras av den kommunala skolpengen. Man behöver inte betala något för datorn/i-Paden som används under sin tid hos oss, eller för maten.

Vem äger Fridaskolan?

Vem äger Fridaskolan?

Svar: Fridaskolorna ägs av ett moderbolag som heter Frida Utbildning. Endast den som är anställd inom Frida Utbildning har möjlighet att vara aktieägare i bolaget. Läs mer under avdelningen ”Om Frida Utbildning”.

Följer ni de Skolverkets läroplan?

Följer ni de Skolverkets läroplan?

Svar: Självklart! Vi får ibland frågor om hur vi säkrar kunskapsinlärningen på Fridaskolan och om vi har samma kunskapskrav som andra skolor. Och svaret på den frågan är naturligtvis ja. Vi har samma läroplan och samma kursplaner som alla andra skolor.

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Svar: När du ställer ditt barn i kö till Fridaskolan får du information om hur vi inom Frida enligt GDPR hanterar personuppgifter. Vid frågor, vänligen kontakta Fridaskolornas dataskyddsombud:

Lars-Göran Johansson

Har du inte fått svar på din fråga? Välkommen att kontakta oss!