Mölnlycke

Välkomna till oss – till vår engagerade personal och till vår trygga och varma miljö. På Fridaskolan i Mölnlycke står lärandet i fokus och vi ger alla barn möjligheter att utvecklas efter sin förmåga och utmanas tillräckligt mycket. Vi har både barnens ”hjärna” och ”hjärta” i fokus. Hos oss får de en fantastisk start på sin kunskapsresa. En resa som pågår hela livet.

Skolans lokaler är fräscha och moderna och dessutom placerade i en vacker naturmiljö. Den vällagade maten i vår restaurang är vida omtalad och högt uppskattad av både elever och personal. Men det vi oftast får beröm för och är stolta över är vår goda lärandemiljö.

Det är en skola som verkligen lever upp till alla positiva förväntningar. Förälder till elev i årskurs 8

Förskola

Barnen är det viktigaste vi har. Och vi tar ansvaret när det gäller deras utveckling och välmående på största allvar. Vi är noga med att skapa en stimulerande och kreativ miljö där nyfikenhet uppmuntras. Hos oss blir varje barn sett och får möta utmaningar – på sin egen nivå. Vi kallar det "växa i lärande" och är ett av målen för alla våra barn här på Frida förskola.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Förskola

Barnen är det viktigaste vi har. Och vi tar ansvaret när det gäller deras utveckling och välmående på största allvar. Vi är noga med att skapa en stimulerande och kreativ miljö där nyfikenhet uppmuntras. Hos oss blir varje barn sett och får möta utmaningar – på sin egen nivå. Vi kallar det "växa i lärande" och är ett av målen för alla våra barn här på Frida förskola.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Många olika lek- och lärvänliga miljöer

Frida förskola i Mölnlycke har ljusa, barnvänliga lokaler – ett perfekt utrymme för lek och olika aktiviteter. En stor gård med en skogsdunge erbjuder goda möjligheter till aktiv utelek. Dessutom har vi nära till vackra grönområden. Hjärtat av förskolan är köket, där vi bjuder på fantastisk mat lagad från grunden.

 

En trygg start på kunskapsresan

Förskolans engagerade personal gör allt för att ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Barnen får hos oss och en fantastisk och trygg start på sin livslånga kunskapsresa. Våra två avdelningar samverkar nära med varandra. Barnens vardag dokumenteras, så att alla föräldrar enkelt kan följa sina barns utveckling och lärande.

Välkomnande atmosfär och fräscha lokaler

Vår välkomnande atmosfär och våra fräscha och moderna lokaler skapar förutsättningar för en riktigt lyckad kunskapsresa, vilket märks på resultat och i kvalitetsmätningar. Respekt, kunskap och trygghet är honnörsord för oss. Ofta får vi beröm för vår goda lärandemiljö – något som vi är mycket stolta över.

 

Elevinflytande för lärande

Allt på Fridaskolan bygger på ett nära samspel mellan elever, föräldrar och en mycket engagerad personal. Varje elev har också stor möjlighet att påverka sin egen utbildning. På olika sätt får eleven utifrån stigande ålder och mognad ta del av kursplanerna samt vilka kunskaper och kvaliteter som krävs för att nå de uppsatta målen.

Vi tar tillvara på elevernas intressen

Fritids bjuder på varierade aktiviteter och mycket utevistelse. Vår kunniga och engagerade personal uppmärksammar och tar tillvara elevernas intresse. Vi skapar situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande.

 

Möjligheten att utvecklas

För att eleverna ska få en variation av intryck och utveckla viktiga färdigheter låter vi dem pröva aktiviteter som är nya för dem. Fritids strävar efter att skapa tid för rekreation genom lek, avkoppling och utevistelse.

De vanligaste frågorna

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till Frida?

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till Frida?

Svar: Under fliken ”Ställ ditt barn i kö” hittar du en stegvis instruktion som enkelt guidar dig igenom processen. Du kan anmäla ditt barn både till förskola och grundskola, men tänk på att anmälan till förskolan inte innebär att du automatiskt är anmäld till grundskolan.

Med början vid årsskiftet 2020/2021 kan man endast ställa sitt barn i kö till Fridas grundskolor (inkl. förskoleklass, “nollan”) från och med den 1:e februari det år barnet fyller 1 år. Det här är en justering som innebär att alla, oavsett när på året man föds, har lika stor chans att få erbjudande om en plats hos oss. Föräldrar till barn som föds 2021 kan med andra ord ställa sitt barn i kö från och med den 1:e februari 2022 och så vidare. I övrigt är allt som vanligt – syskonförtur gäller.

Är det långa köer till skolan?

Är det långa köer till skolan?

Svar: Intagning sker till förskoleklass och årskurs 6, och det är många som ställer sina barn i kö hos oss. En ledig plats kan uppstå om någon elev flyttar. Denna erbjuds då det barn som står näst på tur i kön.

När får man veta om man fått plats på skolan?

När får man veta om man fått plats på skolan?

Svar: Vi skickar ut en inbjudan om det första informationsmötet i september året innan barnet ska börja hos oss. Till detta möte bjuder vi in de elever som fått plats hos oss, samt deras föräldrar.

Hur många klasser finns det i varje årskurs?

Hur många klasser finns det i varje årskurs?

Svar: Varje årskurs på skolan betraktas som en klass, som i sin tur delas in i grupper. Vi tror att eleverna lär sig mest och utvecklas bäst om de får vara med många. Därför byter vi grupperna under året så att man får lära känna alla i sin årskurs. För det mesta har man undervisning med 25 klasskompisar i ämnena.

Lagas verkligen all mat från grunden?

Lagas verkligen all mat från grunden?

Svar: Ja, faktiskt. Vår fantastiska personal i köket försöker i möjligaste mån laga alla mat från grunden och med en så hög andel ekologiska ingredienser som möjligt. Dessutom finns nybakat bröd varje dag till frukost. Och förresten, 2014 blev vi prisade som den bästa skolrestaurangen i Sverige!

Har ni någon speciell pedagogik?

Har ni någon speciell pedagogik?

Svar: Nej. Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och vi tillämpar metoder och arbetssätt som främjar lärande enligt forskning och praxis. Vi tror att man lär sig saker i sammanhang. Därför har vi varje år ett antal områdesarbeten, där flera ämnen samverkar. Allt för att eleverna ska förstå hur olika kunskapsfält hänger samman.

Kostar det något att gå på skolan?

Kostar det något att gå på skolan?

Svar: Nej.

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Svar: När du ställer ditt barn i kö till Fridaskolan får du information om hur vi inom Frida enligt GDPR hanterar personuppgifter. Vid frågor, vänligen kontakta Fridaskolornas dataskyddsombud:

Daniel Arosenius
daniel.arosenius@fridaskolan.se
Tfn: 0521-260 190

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss