Trollhättan

Fridaskolan och Frida förskola hittar du i bostadsområdet Stavre, som ligger ganska centralt i Trollhättan. Området består av en härlig blandning av villakvarter och hyreshus. Här finns två idrottsanläggningar och gott om lekplatser och grönområden. Tillsammans erbjuder dessa platser många olika och inspirerande lärandemiljöer för våra förskole- och grundskoleelever.

Jag uppskattar verkligen att ni är så engagerade, då känns det lättare att gå till jobbet Förälder till barn i förskolan

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Leken skapar lust och nyfikenhet

Fridaskolans vision att utbilda tågluffare syns redan i vår verksamhet med de yngsta barnen. Vår fina förskola ligger i lokaler alldeles intill vår skola och har två avdelningar: Loket och Rälsen. Pedagogerna är proffs på att inspirera och utmana barnen efter ålder och mognad. Dagarna är fyllda av olika lärandesituationer och aktiviteter – där leken skapar lust och nyfikenhet hos barnen.

 

Våra viktigaste samarbetspartners

På Frida ser vi er föräldrar som våra viktigaste samarbetspartners. Tillsammans kan vi ge barnen en bra start och skapa det goda sociala klimat som är en så viktig grundsten för positiv utveckling hos barnen.

Hos oss är alla barn allas barn

På Fridaskolan i Trollhättan är vi extra stolta över vårt sociala klimat och över att begrepp som “alla barn är allas barn” och “skolan är en arbetsplats för alla” lever. Alla elever får möjlighet att jobba ämnesövergripande, för att de ska förstå hur saker och ting hänger samman – allt utifrån idén om att utbilda ansvarstagande och modiga tågluffare.

 

Att lära sig i olika miljöer är viktigt

Att våra barn och ungdomar får möjlighet att lära sig i olika miljöer som samskapar och utmanar är centralt för oss. Därför åker vi gärna på läger, studiebesök och studieresor av olika slag. För att våra elever ska bli delaktiga i de olika demokratiska processer som råder på en skola har vi ett aktivt elevråd, elevskyddsombudsmöten samt matråd på vår skola.

Vi utgår från barnens ålder och mognad

Variation, utveckling och lustfyllt lärande präglar vårt fritids. Aktiviteterna planeras av pedagogerna, men utgår från barnens olika önskemål och intressen. Barnen utmanas efter ålder och mognad, och vi åstadkommer en god balans mellan fri lek och planerade aktiviteter.

 

Bron mellan fritid och skola

Ofta är det fritidspersonalen som först möter barnen på morgonen och skapar en god start på dagen. Under delar av skoldagen deltar fritidspersonalen i verksamheten, vilket gör att de får en god kännedom om varje barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. Fritidspersonalen kan på så sätt tillföra väsentlig kunskap om barnen vid till exempel utvecklingssamtal.

De vanligaste frågorna

HUR GÖR JAG FÖR ATT STÄLLA MITT BARN I KÖ TILL FRIDASKOLORNA?

HUR GÖR JAG FÖR ATT STÄLLA MITT BARN I KÖ TILL FRIDASKOLORNA?

Svar: Under fliken ”Anmälan” hittar du en stegvis instruktion som enkelt guidar dig igenom processen. Du kan anmäla ditt barn både till förskola och grundskola, men tänk på att anmälan till förskolan inte innebär att du automatiskt är anmäld till grundskolan. På grund av att vi har långa köer till våra skolor så rekommenderar vi att du ställer ditt barn i kö så tidigt som möjligt.

PÅ VILKA ORTER FINNS FRIDASKOLAN?

PÅ VILKA ORTER FINNS FRIDASKOLAN?

Svar: Våra grundskolor finns i Göteborg (Norra Hisingen), Mölnlycke, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Vårt gymnasium ligger i Vänersborg.

HUR GÅR DET FÖR ELEVERNA EFTER ATT DE LÄMNAT FRIDASKOLAN?

HUR GÅR DET FÖR ELEVERNA EFTER ATT DE LÄMNAT FRIDASKOLAN?

Svar: Våra uppföljningar av elever som lämnat våra grundskolor visar på ett gott resultat. Generellt sett är eleverna mycket nöjda med hur de klarar av att ta ansvar för sitt lärande, sin förmåga till att samverka med andra, tron på sin egen förmåga och – sist men inte minst – sina kunskaper i stort.

SKER VINSTUTDELNING INOM FRIDA?

SKER VINSTUTDELNING INOM FRIDA?

Svar: Nej. Fridaskolorna AB strävar förstås efter att gå med vinst, vilket är nödvändigt eftersom vi är ett aktiebolag. Däremot ges ingen utdelning till aktieägarna. Vinsten går istället tillbaka till våra skolor och förskolor, och går bland annat till nya möbler, läromedel och IT-utrustning.

KOSTAR DET NÅGOT ATT GÅ PÅ FRIDASKOLAN?

KOSTAR DET NÅGOT ATT GÅ PÅ FRIDASKOLAN?

Svar: Det är avgiftsfritt att gå på Fridaskolan. Utbildningen finansieras av den kommunala skolpengen. Man behöver inte betala något för datorn/i-Paden som används under sin tid hos oss, eller för maten.

HUR ÄR ARBETSSÄTTET PÅ FRIDA?

HUR ÄR ARBETSSÄTTET PÅ FRIDA?

Svar: På Fridaskolan har vi arbetat fram, och fortsätter ständigt att utveckla, en under­visning som gynnar upptäckarlusten, kreativiteten och förmågan att ta ansvar, men som också utvecklar elevens sociala färdigheter och vilja att vara en riktigt bra kompis.

VEM ÄGER FRIDASKOLAN?

VEM ÄGER FRIDASKOLAN?

Svar: Fridaskolorna ägs av ett moderbolag som heter Frida Utbildning. Endast den som är anställd inom Frida Utbildning har möjlighet att vara aktieägare i bolaget. Läs mer under avdelningen ”Om Frida Utbildning”.

FÖLJER NI SKOLVERKETS LÄROPLAN?

FÖLJER NI SKOLVERKETS LÄROPLAN?

Svar: Vi får ibland frågor om hur vi säkrar kunskapsinlärningen på Fridaskolan och om vi har samma kunskapskrav som andra skolor. Och svaret på den frågan är naturligtvis ja. Vi har samma läroplan och samma kursplaner som alla andra skolor.

HUR SER LÄSÅRSTIDERNA UT?

HUR SER LÄSÅRSTIDERNA UT?

Svar: HÖSTTERMINEN 2018
20/8—20/12
Höstlov vecka 44

VÅRTERMINEN 2019
8/1-12/6
Sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
Utöver röda dagar, lovdagar 31/5 samt 7/6

HUR FÖLJER FRIDASKOLAN GDPR?

HUR FÖLJER FRIDASKOLAN GDPR?

Svar: När du ställer ditt barn i kö till Fridaskolan får du information om hur vi inom Frida enligt GDPR hanterar personuppgifter. Vid frågor, vänligen kontakta Fridaskolornas dataskyddsombud:

Lars-Göran Johansson
‭070-450 85 60
lg@fridaskolan.se

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss