Uddevalla

Fridaskolan i Uddevalla ligger på gamla I17-området, på gångavstånd till centrum och med skog och parkområden alldeles runt knuten. Vi arbetar aktivt och medvetet med att skapa en god och trygg social miljö där elever alltid ska känna sig sedda, involverade och omtyckta av klasskamrater och personal. Kort sagt, en miljö där man kan utveckla sina tågluffarförmågor.

Man får alltid ett så bra bemötande av all personal på skolan. Förälder till elev i årskurs 5

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Förskola

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

Grundskola

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

Fritids

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

Generösa ytor för lek och lärande

Ett varmt och tryggt klimat välkomnas man av när man kliver in på Frida förskola i Uddevalla. Lokalerna är fantasifullt utformade med generösa ytor. Utemiljön erbjuder fantastiska möjligheter till både lek, lärande och till en vardag där man – som tågluffare – får möjlighet att utforska världen. Vårt fokus på natur och teknik gör att barnen får uppleva många lustfyllda och utvecklande aktiviteter.

 

 

Våra viktigaste samarbetspartners

Förskolans pedagoger samverkar i arbetslag för att på bästa sätt stödja barnens utveckling och växande. En god kontakt med och samverkan med er som är föräldrar är naturligtvis viktig och något som vi värdesätter högt.

Samsyn och samverkan

En gemensam vision och samsyn bland personal, elever och föräldrar är centralt för oss. På vår grundskola arbetar personalen i arbetslag som samverkar när det gäller elevernas utveckling och lärande.

 

Lokaler som väcker lust för lärande

Skolan är nyligen renoverad och har utrustats med ett nytt fint bibliotek, ett kulturtorg med scen och en musiksal med studio. Dessutom har vi Uddevallas finaste NO-sal och stora ljusa klassrum. Skolan ligger i framkant vad gäller IKT som redskap för lärande.

En mix av planerade aktiviteter och fri lek

Tillsammans med skolan arbetar vårt fritids för att skapa en helhet – allt för barnens bästa. Vår verksamhet erbjuder barnen rika och varierade möjligheter till lärande och utveckling genom både lek och planerade aktiviteter.

 

Vi ger barnen möjlighet att påverka

Barnen får inflytande och valmöjligheter under sin tid hos oss. Precis som skolan styrs fritidsverksamheten av styrdokument – och har som vision att utbilda kompetent och stolta tågluffare.

De vanligaste frågorna

Hur söker man till Fridaskolan?

Hur söker man till Fridaskolan?

Svar: Klicka på den menylisten i det högra hörnet och därefter på ”Anmälan”. När du sökt till skolan hamnar du automatiskt i kö till respektive årskurs.

När startar man på Fridaskolan?

När startar man på Fridaskolan?

Svar: För närvarande har vi intagning i förskoleklass och årskurs 6. I övriga årskurser sker intagning om det slutar någon elev. Då tar man in elever från den kö som gäller för årskursen.

Hur går fördelningen av platser till?

Hur går fördelningen av platser till?

Svar: I vårt kösystem tillämpar vi principerna ködatum och syskonförtur.

När vet man om man får plats kommande läsår?

När vet man om man får plats kommande läsår?

Svar: Vi skickar ut en inbjudan om det första informationsmötet i före höstterminens slut året innan barnet skall börja hos oss. Till detta möte inbjuds elever och föräldrar som fått plats hos oss.

Är Fridaskolan en ”vanlig skola”?

Är Fridaskolan en ”vanlig skola”?

Svar: Vi arbetar utifrån läroplanen som styr alla skolor i Sverige och har ingen särskild pedagogisk inriktning. Vi vinnlägger oss om att ta del av aktuell och relevant forskning kring undervisning och lärande och kompetensutvecklar kontinuerligt våra pedagoger.

Vilka får plats på Fritids?

Vilka får plats på Fritids?

Svar: Alla som får plats på skolan får också plats på fritids, om föräldrarna studerar eller yrkesarbetar. Våra öppettider är kl. 06-18.

Är lärarna på Fridaskolan behöriga?

Är lärarna på Fridaskolan behöriga?

Svar: Vi strävar hela tiden efter att ha behöriga lärare i vår verksamhet. I dagsläget har de flesta av lärarna behörighet för de ämnen de undervisar i.

HUR SER LÄSÅRSTIDERNA UT?

HUR SER LÄSÅRSTIDERNA UT?

Svar: HÖSTTERMINEN 2018
20/8—20/12
Höstlov vecka 44

VÅRTERMINEN 2019
8/1-12/6
Sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
Utöver röda dagar, lovdagar 31/5 samt 7/6

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Hur följer Fridaskolan GDPR?

Svar: När du ställer ditt barn i kö till Fridaskolan får du information om hur vi inom Frida enligt GDPR hanterar personuppgifter. Vid frågor, vänligen kontakta Fridaskolornas dataskyddsombud:

Lars-Göran Johansson
‭070-450 85 60
lg@fridaskolan.se

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss